Kelder binnenafdichting

Veel monumentale of oude panden zijn in massief metselwerk opgetrokken waarbij het pand veelal gefundeerd is op een gemetselde funderingsvoet. Ten gevolge van deze historische bouwwijze is er vaak sprake van vochtproblemen in ruimten die onder het maaiveld gesitueerd zijn. Veelal worden stuc- en verflagen van de wand gedrukt door vocht en zijn natte plekken in het pleisterwerk zichtbaar aanwezig.  

Het geniet te allen tijde de voorkeur om vochtproblemen vanaf de buitenzijde (positieve zijde of waterdrukzijde) aan te pakken. Bij toepassing aan de binnenzijde (negatieve zijde) zal vocht immers door de constructie dringen en proberen om waterdichtende materialen er af te drukken.  Omdat afdichting aan de buitenzijde vaak praktisch onmogelijk is, heeft KHALIX een succesvol systeem waarbij vochtproblemen zoals doorslaand vocht, vanaf de binnenzijde aangepakt kunnen worden. Het KHALIX afdichtingssysteem wordt dus aangebracht tegenover de waterdrukzijde. 

DSC07996

fotos 002

DSCF0011
Vochtproblemen in (werf)kelders

KHALIX (mineraal) afdichtingssysteem
Het vlaksgewijs afdichten van een traditioneel gemetselde kelder wordt hieronder stap voor stap aangegeven. Water is een eigenwijze vloeistof die te allen tijde de "weg van de minste weerstand" zal zoeken. Voor een technisch en langdurig goed eindresultaat behoeven  details en aansluitingen zoals leidingdoorvoeren, kimaansluitingen etc.. de nodige aandacht. Daarnaast is het mogelijk dat metselwerk sterk verhoogde concentraties bouwschadelijke zouten bevatten. Wij adviseren hierdoor om voor elk project, een projectgebonden maatwerk advies bij KHALIX aan te vragen.

Werkingsprincipe
Het KHALIX afdichtingssysteem is een mineraal, dampopen, waterkerend en sanerend pleistersysteem. Door het minerale karakter zal vocht in dampvorm kunnen uittreden. Doordat de minerale afdichtingsmortel een verbinding aangaat met de minerale ondergrond (verkiezeling, vernetting) ontstaat er een zeer sterke aanhechting en wordt de afdichting als het ware één met de constructie. Door de specifieke samenstelling, zal drukkend grondwater (tot 1,5 bar) hierdoor geen kans meer zien om navolgende stuc-, en verflagen van de ondergrond te drukken.    

Eisen ondergrond
Bestaande stuc-, en verflagen dienen verwijderd te worden tot op de schone draagkrachtige ondergrond. De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van stof, losse delen en verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Eventuele constructieve scheuren dienen gestabiliseerd en vertand ingeboet te worden met KHALIX metselmortel en/of geinjecteerd te worden met KHALIX injectiemortel. Bij lekkages, drukkend grondwater en sterk zoutbelaste ondergronden, altijd een maatwerkadvies bij KHALIX aanvragen.  

Stap 1: 1-K Afdichtingsmortel
kwasten 1k

SLP 1-K minerale afdichtingsmortel dient in 3 lagen opgezet te worden in een laagdikte van ca. 1 mm per laag. De afdichtingsmortel kan zowel met een blokkwast, handveger of geëigende spuitapparatuur verwerkt worden. De tweede en opvolgende lagen pas aanbrengen na ca. 4 tot 6 uur droging (bij +20 graden). De totale uithardingstijd bedraagt minimaal 72 uur. De derde en laatste laag dient horizontaal opgeruwd te worden met een handveger teneinde de mechanische aanhechting van navolgende lagen te bevorderen. Raadpleeg hier het technisch informatieblad. 

Stap 2: Saneerputz Rapid
saneerpleister opzetten

Na volledige droging van de SLP 1-K afdichtingsmortel, een raaplaag opzetten van SLP Saneerputz Rapid in een laagdikte van minimaal 15 mm en maximaal 30 mm dik. De Saneerputz Rapid kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden. SLP Saneerputz Rapid, opzetten, vlakreien en na enig opstijven de sinterhuid met een rabotschaaf (schuurraam) verwijderen. Droogtijd ca. 2 dagen. Raadpleeg hier het technisch informatieblad.

Stap 3: KCD-02 Saneerschuurpleister
afwerklaag opbrengen

Na ca. 2 dagen droging, het oppervlak afwerken met KCD-02 Saneerschuurpleister (wit) in 2 lagen "vers in vers". De eerste laag poriënvullend aanbrengen en na enig opstijven een tweede laag aanbrengen. KCD-02 kan fijn afgeschuurd worden met een schuurspons. De totale laagdikte bedraagt ca. 2 mm. Raadpleeg hier het technisch informatieblad. 

Na volledige droging van het gehele systeem (max. 60 digits) het geheel desgewenst schilderen met 2 lagen SLP silicaatverf. Raadpleeg hier het technisch informatieblad. 

werfkelder utrecht
KHALIX afdichtingssysteem

Wilt u een gratis projectgebonden maatwerkadvies, neem dan contact met ons op via tel. nr. 074-2654000 Zoutneutraal

SLP Zoutneutraal zet in water oplosbare zouten om in resp. moeilijk oplosbare zouten. SLP Zoutneutraal wordt toegepast indien er sprake is van verhoogde concentraties

KCD-02 Saneerschuurmortel

De KCD-02 Saneerschuurmortel wordt in twee lagen "vers in vers" aangebracht in een laagdikte van ca. 2-3 mm (bij 2 lagen).

Saneerputz rapid

De SLP Saneerputz rapid wordt aangebracht in een laagdikte van ca. 15 tot 30 mm per laag.

1K Afdichtingsmortel

De SLP 1K Afdichtingsmortel wordt in drie lagen aangebracht op een schoon en draagkrachtige ondergrond.